Trigoria: rifinitura pre Roma-Braga, 24.02.2021

24/02/2021 alle 17:21.
Europa League: Roma-Braga, 25.02.2021
Trigoria: allenamento 23/02/2021